1) dostatek vitamínů a minerálů

Jako první se zaměřte na svou stravu. Obsahuje dostatek ovoce a zeleniny? Jak jste na tom s konzumací oÅ™echů a luÅ¡tÄ›nin? Nemusíte držet dietu ani kupovat pÅ™edražené exotické doplňky stravy. BohatÄ› postaÄí, pokud se zaměříte na lokální super food. A které to jsou?

 • jablka
 • kysané zelí
 • vlaÅ¡ské oÅ™echy
 • kefíry a jiné probiotické nápoje
 • Äervená Å™epa a mrkev
 • Äesnek
 • cibule
 • med
 • mák
 • lnÄ›né semínko

pomeranÄ

2) otužování

Udržujte tÄ›lo v kondici pravidelným otužováním. Doma ztlumte topení a pÅ™i veÄerním koupání se na závÄ›r osprchujte vlažnou vodou. Každý den se snažte sprchovat o trochu studenÄ›jší. 

Tip: otužovací rituál můžete zařadit i ráno, výborně vás tak nastartuje na nový den.

3) péÄe o duÅ¡i

Říká vám nÄ›co pojem psychosomatika? ZjednoduÅ¡enÄ› to znamená, že pokud jste v psychické nepohodÄ›, zadržujete emoce nebo máte velký stres jste mnohem více náchylní k nejrůznÄ›jším nemocem. A proto se snažte peÄovat i o svou duÅ¡i. Co můžete udÄ›lat?

 • nauÄte se meditovat (staÄí 5 minut dennÄ› o samotÄ›)
 • najdÄ›te si Äas na své koníÄky
 • omezte nebo úplnÄ› zruÅ¡te kontakt s lidmi, kteří vás psychicky vyÄerpávají
 • piÅ¡te si deník vdÄ›Änosti
 • buÄte sociálnÄ› aktivní a udržujte kontakt s nejbližšími, se kterými je vám dobÅ™e

bojovnice

4) dostateÄnÄ› spÄ›te

VeÄer je ideální Äas k dohánÄ›ní restů nebo sledování seriálů. Chápeme, že je klid, ale vaÅ¡emu tÄ›lu tento životní styl moc neprospÄ›je. Snažte se usínat ve stejnou hodinu, ložnici vyvÄ›trejte a zhruba hodinu pÅ™ed spaním vypnÄ›te vÅ¡echny elektronické přístroje vydávající modré svÄ›tlo.

5) sportujte

Sportem se vyplavují hormony dobré nálady. Kdo by to nepotÅ™eboval, že? TÄ›ch není totiž nikdy dost. PoÄítá se jakékoliv aerobní cviÄení, které budete provozovat alespoň 20 minut. BÄ›h, tenis, jízda na kole, plavání, tanec. Možností je nespoÄet a je jen na vás, co vás bude bavit.