Pro mnohé milovníky vážné hudby byl týdenní televizní program, vÄ›novaný dvoustému výroÄí narození BedÅ™icha Smetany, kulturním zážitkem. A ani za ním nemuseli vyrazit do divadla. Hned první veÄer byla na programu premiéra filmového zpracování inscenace Národního divadla Prodaná nevÄ›sta. Která je jeho nejÄastÄ›ji hranou operou. Humorná poloha příbÄ›hu MaÅ™enky, Jeníka, VaÅ¡ka i Kecala ukazuje divákům, jak se opera dÄ›lá moderním způsobem. Druhý veÄer, v režii Václava KrÅ¡ky, se na obrazovkách objevila opera Dalibor. Silný příbÄ›h rytíře, který se chystá pomstít smrt přítele. V nerovném boji s královským vojskem je sice poražen. Ale legenda o Daliborovi se udržela až do dneÅ¡ních dnů.

Národní divadlo

Záznamem inscenace opery LibuÅ¡e, která byla uvedena v roce 1983 na prknech Národního divadla, byl oslaven tÅ™etí veÄer. Hlavní roli v ní zpívala známá sopranistka Gabriela BeňáÄková-Čápová. Tato zpÄ›vohra o tÅ™ech jednáních byla poprvé uvedena v roce 1881. NámÄ›tem k ní se stala legenda o kněžnÄ› LibuÅ¡i, pÅ™ipomínaná už v KosmovÄ› kronice. A posléze i v Rukopisu zelenohorském. Komická opera DvÄ› vdovy jsou dalším pokladem z pera BedÅ™icha Smetany, ke které napsal libreto Äeský dramatik Emanuel FrantiÅ¡ek Züngel, která mÄ›la premiéru v roce 1874 v Prozatímním divadle. Záznam inscenace byl vytvoÅ™en o sto let pozdÄ›ji – v roce 1978. Televizní režii vytvoÅ™il Ilja Hylas.

Divadelní představení

Ke stému výroÄí Národního divadla zkomponoval BedÅ™ich Smetana operu HubiÄka. V dobÄ› po svém ohluchnutí. Spisovatelka EliÅ¡ka Krásnohorská k ní napsala libreto. Ke kterému použila motivy povídek Karoliny SvÄ›tlé. UvádÄ›ný záznam je z roku 1976 a hned po Prodané nevÄ›stÄ› je nejoblíbenÄ›jší a rovněž i Äastou reprízovanou operou. PříbÄ›h dvou zamilovaných lidí v prostÅ™edí Äeského venkova je dodnes aktuální. A oslovuje i mladou generaci.  Záznamem opery Tajemství z roku 2007 z nádvoří zámku v LitomyÅ¡li a následující ÄŒertovou stÄ›nou, která nabízí nápadité zpracování z roku 1973, přímo v plenéru, s kostýmy Theodora PiÅ¡tÄ›ka, je vzpomínka na BedÅ™icha Smetanu zakonÄena. S velkým podÄ›kováním tomuto velkému Äeskému umÄ›lci.