Před prezidentskou volbou musí zájemci o kandidaturu na post prezidenta ČR splnit několik podmínek. Tou hlavní je, aby sehnali 50 tisíc podpisů, díky kterým se mohou voleb účastnit, a občané je mohou volit. Už teď médii proletělo několik zpráv, že někteří kandidáti tuto podmínku nesplnili, a tak nakonec kandidovat nemohou. Zatím pro ně není cesta na Hrad definitivně uzavřená, protože mají možnost požádat soud o přezkum. Nakolik budou jejich námitky úspěšné se zatím nedá odhadnout.

šance na změnu

Koho a proč volit?
Někteří občané horlivě sledují prezidentské debaty a účastní se i diskuzí pod články a rozhovory s kandidáty. Skoro se až zdá, že dva hlavní kandidáti jsou médii protěžováni, a rozhovory s nimi se jen hrnou. Volba jde velmi snadno ovlivnit, a to je právě ten největší problém. Většina lidí se nerozhoduje rozumem, ale srdcem, a na to v politice opravdu není místo. Všichni by měli jít k urně až poté, co si o kandidátech zjistí důležité informace. Těmi opravdu není to, jaká je jejich oblíbená dovolenková destinace, nebo kde byli včera na obědě. Občané by si měli kandidáta důsledně “proklepnout”, a měli by zpozornět okamžitě, když to vypadá, že některý kandidát je ctnost sama. Volit choďte až poté, co máte pádný argument pro volbu kandidáta. Nevolte na základě jakýchkoliv emocí, ani na základě pohlaví. To samo o sobě vůbec neznamená, že by byla dotyčná dobrá prezidentka.

volební urna

Zajímejte se
Všichni účastníci diskuzí mají internet. Tak proč ho nepoužijete k tomu, abyste našli důležité informace? Čeká nás všechny důležitá volba, a i když má prezident podle Ústavy méně pravomocí, nezapomeňte na to, že je to vrchní velitel ozbrojených sil. V současné době pořád probíhá válka na Ukrajině, a podle vyjadřování několika politiků to skoro až vypadá, že je jim líto, že v ní neválčíme taky. Vzhledem k pravomoci prezidenta ve válečných záležitostech prosím volte tak, abyste celou zem neohrozili volbou někoho, kdo nemá problém s aktivním zapojením ČR do války. Kandidáty si opravdu prověřujte a rozhodujte se na základě faktů, ne líbivých řečí. Je jasné, že žádný z kandidátů o sobě neřekne nic negativního, a nebude říkat věci, které se potenciálním voličům líbit nebudou.