Uvažujete o pořízení kruhového bazénu na vaší zahradu, který budete využívat čistě pro relaxaci a odpočinek s dětmi nebo se svými přáteli? Proč ne, kruhové bazény malého průměru se lépe udržují v čistotě a nevyžadují tak vysoké náklady z rodinného rozpočtu, ovšem za předpokladu, že zbytečně neplýtváte. Co tím máme na mysli? Plýtvání se totiž může týkat i docela běžného každodenního provozu.

dívka v bazénu

Jestliže je nevhodné počasí anebo nemáte dostatek času či nálady do bazénu vstupovat, neměli byste jej ponechávat jen tak, volně odkrytý venku ne zahradě. Možná vás napadá, že dobrým důvodem pro zakrytí bazénu je zejména spad prachu a dalších nečistot z ovzduší, což zbytečně navyšuje náklady na provoz filtrace a desinfekčních prostředků. Ano, je to tak, máte pravdu a jistě je to dobrý důvod k pořízení solární plachty kruh Chlorito, ale to není jediný důvod, proč plachtu na hladinu pokládat.

voda v bazénu

Odpařování vody – z veškerých vodních zdrojů na volném prostranství se neustále odpařuje voda. Tohoto procesu si v podstatě ani nevšímáme, protože vypařování vody je nenápadné a v podstatě neviditelné. Týká se to ovšem i zahradních bazénů. Vodní výpar však není zanedbatelný, za jediný den se například z kruhové nádrže o průměru 4 metry, což je obvyklý rozměr malých bazénů, vypaří do ovzduší přibližně 65 litrů vody. Připadá vám to málo a zdá se vám zbytečné kvůli tomu dělat nějaký povyk? Možná, že ano, ale trocha matematiky vám neuškodí: Bude-li bazén v provozu na zahradě od května do září, dejme tomu 5 měsíců, za tu dobu se vypaří téměř deset tisíc litrů vody, tedy deset kubíků. Při ceně vodného a stočného, která mimochodem neustále roste, to může dělat odhadem něco přes tisíc korun. Za pět let provozování bazénu takto doslova vyhodíte oknem šest tisíc korun, a zy ty peníze byste pořídili třeba kompletní zimní oblečení.