Pokud chcete se svou firmou, jak se říká, prorazit do světa, měli byste si nechat svou firmu certifikovat normou ISO 9001. Jde o normu, která se týká systému kvality a pro každou velkou firmu, která chce obchodovat se zahraničím by mělo být její získání jednou z hlavních priorit.

Pokud pracujete ve firmě, která se snaží tento certifikát získat, jistě víte, co všechno to obnáší. Každý proces, každá sebemenší činnost, kterou ve firmě zaměstnanci vykonávají, musí být detailně rozebraná a popsaná ve směrnici. Každý pracovní úsek, každé oddělení, bude mít svou vlastní směrnici, která bude popisovat přesné pracovní postupy. Jejich dodržování je povinností každého zaměstnance. Se směrnicemi se musí seznámit hned po přijetí do zaměstnání.

kvalita

Už před skutečnou certifikací budou u vás ve firmě probíhat audity. Zkušený auditor projde veškeré vaše prostory ve firmě, seznámí se s vašimi výrobními postupy a bude se snažit odhalit chyby, které by v procesu certifikace mohly nastat. Ale ani po získání certifikace není všemu konec. Je totiž potřeba kontrolovat, jestli jsou všechny směrnice skutečně dodržovány. Jen v takovém případě má celý proces smysl. ISO audit provádí zkušený, praxí prověřený pracovník. Bude mít na vaše zaměstnance řadu otázek a je pravděpodobné, že si vyžádá dokumentaci k některému z vašich projektů a bude kontrolovat, zda vše proběhlo dle správných postupů a dle platných směrnic. Zda má projekt všechny příslušné dokumenty a zda byly v projektu nějaké reklamace apod.

výroba

Certifikace ISO je zárukou, že pokud vaši zaměstnanci budou dodržovat veškeré směrnice, eliminuje se vznik chyb, a tím výroba zmetků a následných reklamací. Je zárukou pro vaše obchodní partnery, že jste firmou na úrovni a kvalita výroby je vaším prioritním cílem. Ale samozřejmě i starost o vaše zaměstnance je důležitou stránkou.