Pokud vás kroky za poznáním kulturních památek zavedou na Severní Moravu, za návštěvu stojí zajímavá místa, která zmiňuje ve své knize Karin Lednická. Čtivou formou nás v prvním díle plánované trilogie provede pohnutými dějinami na česko-polském pohraničí. Název této knihy je Šikmý kostel, který určitě zvolte při svém putování jak výchozí bod. Nebudete litovat. Šikmý kostel je v naší zemi raritou. Přezdívá se mu „česká Pisa“ a je místem, kolem kterého se točí dějinné události časů minulých o kterých se dočtete.  Byl vybudován v roce 1736 v barokním slohu na místě, kde stál původní dřevěný kostel svatého Martina z roku 1447.

Okolí Šikmého kostela

Šikmý kostel nechal zbudovat šlechtic z blízkého panství, František Wilhelm Larisch. A protože v té době bylo v Těšínském Slezsku pojmenováno po svatém Martinovi více kostelů, nově zbudovaný byl zasvěcen svatému Petru z Alkantary. Pohnutá historie tohoto místa, kdy v poměrně krátkém čase klesla půda podloží o 37 metrů a kostel se silně se naklonil a vychýlil. Vyzkoušet si ten zvláštní pocit při pohledu na něho budete moci na vlastní kůži, pokud se rozhodnete pro jeho návštěvu. Dokonce byl zařazen i do České knihy rekordů a kuriozit coby nejšikmějšího kostela na území naší republiky. Jedinečnost rovněž spočívá nejen v historické hodnotě. Ale především v okolnostech, které tuto stavbu postihly. A natrvalo poznamenaly.

Jedeme k Šikmému kostelu

V roce 1854 bylo v Karviné zahájena těžba černého uhlí a pod budovou kostela bylo vytěženo 27 slojí v hloubce skoro padesáti metrů. Což narušilo podloží  a hrozilo jeho zřícení. A dokonce byl určen k demolici. V devadesátých letech došlo k zajištění objektu a zároveň jeho generální opravě. Následně se opět stal místem, ve kterém se začaly konat každou neděli pravidelné bohoslužby. Které je možné navštívit do dnešních dnů. Rovněž je možné  s místním panem farářem domluvit prohlídku s výkladem. Jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Vlivem poddolování sice postupně zaniklo celé původní město. Ale jako zázrakem se pár historických objektů, mezi nimiž je i Šikmý kostel, zachovalo.