Chystáte se ke koupi lodi? U nás si opravdu vyberete, neboÅ¥ náš sortiment je opravdu velmi Å¡iroký. V nabídce máme lodÄ› od nafukovacích Älunů nejrůznÄ›jší délek, pÅ™es motorové Äluny a motorové veslice, pramice, plastové laminátové a hliníkové Äluny, kajaky a kánoe až po vodní skútry, vodní Å¡lapadla, skládací kola na loÄ a nejrůznÄ›jší přísluÅ¡enství. Dokonce vás naÅ¡e Å¡kolicí stÅ™edisko vybaví kapitánskými průkazy a vy budete moci získat oprávnÄ›ní řídit například plachetnici nebo se stát mezinárodním vůdcem malého plavidla.

Získejte kapitánský průkaz

Podrobnosti o možnosti získat kapitánský průkaz na své lodÄ› naleznete na naÅ¡ich internetových stránkách. Získaný kapitánský průkaz vás bude opravňovat k plavbÄ› ve vnitrozemí – tedy na jezerních a říÄních vodách. Pokud se budete chtít vydat na plavbu po moÅ™i, kapitánský průkaz vám umožní brázdit příbÅ™ežní moÅ™ské oblasti až do vzdálenosti 0,75 Nm od pevniny. Kapitánské kurzy, které pořádáme, jsou zpravidla dvoudenní a jsou zakonÄené závÄ›reÄnou zkouÅ¡kou. Poslední letoÅ¡ní závÄ›reÄná zkouÅ¡ka se uskuteÄní v prosinci tohoto roku. S termíny pro příští rok se budete moci co nevidÄ›t seznámit prostÅ™ednictvím naÅ¡ich internetových stránek.